Hitta rätt sittställning

En bekväm och ergonomiskt bra sittställning på en elcykel är en kombination av korrekt ramhöjd, sitthöjd och styre. Här ger vi några tips om justering av säte och styre.

Justering av sitsen

Huvudsyftet med att justera sitthöjden är att uppnå rätt vinkel i benet/knä, så att du får ut så mycket kraft som möjligt i pedalen med minsta möjliga belastning på kroppen. Det är också viktigt att du når ner till marken så att du har full kontroll vid stopp.

Hitta rätt sitthöjd

1. Vrid vevarmen så att pedalen pekar framåt
2. Placera den främre delen av foten (främre fotsulan) i mitten av pedalen
3. Justera sitthöjden så att den främre delen av knät är ovanför mitten av pedalen.

Sitsens vinkel kan också justeras. Om du känner att du glider framåt eller bakåt när du cyklar kan du kompensera för detta genom att justera sätets horisontella vinkel.

Rätt sittställning

Våra elcyklar är designade för en något upprätt sittställning, vilket ger maximal komfort, minsta belastning på kroppen och bra överblick över trafiken. Det är en ergonomisk sittställning som är lätt framåt och avslappnad i armar och axlar.

Justering av styret

  1. Justera först sitthöjden enligt beskrivningen ovan.
  2. Justera vinkeln på styret så att det är bekvämt att lägga händerna på det. Här menar vi att du vrider styret/handtagen så att handleden är i ett avslappnat läge.
  3. Justera höjden/vinkeln på styret (dra styret mot/bort från dig) så att du känner dig bekväm när du sitter något framåt.
  4. Ta en kort cykeltur med hjälpmotor på.
  5. Medan du cyklar, försök att lätta händerna så att du balanserar med överkroppen. Vikten på överkroppen är då i balans med hur du trampar. Nu är det lättare att känna om styret ska vara något upp, ner, mot eller bort från dig.
  6. Upprepa samma process när du cyklar mot vinden. Du lutar dig automatiskt lite mer framåt när du cyklar i motvind och kan känna om du är för nära styret.
  7. Gör önskade justeringar på styret. (Obs: Justera aldrig styret under körning!).