Instruktionsvideos

för Livall-hjälmar

Användarmanual

Tillsammans med hjälmen fick du en användarmanual på flera språk, bland annat svenska. Där hittar du svar på de flesta frågor om användning av hjälm. Nedan kan du även se några enkla instruktionsfilmer om hur du använder hjälmens funktioner (förklaring på engelska).

Del 1: Introduktion

Del 2: Hur man använder fjärrkontrollen

Del 3: Hjälmarnas ljusfunktioner

Del 4: Walkie-talkie-funktionen

Del 5: Hur SOS-varningen fungerar